Temiz Su Laboratuvarı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Temiz Su Laboratuvarımız; çalışmalarında ve yönetiminde yeterlilik, gizlilik, tarafsızlık, dürüstlük ve güven ilkelerini benimsemiş, TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’ nın gereklerini karşılayan, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi amaç edinen, bilimsellik ışığında ulusal ve uluslararası alanda hizmet verebilecek bir laboratuvardır.

Laboratuvarımız; Kimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Numune Alma ve Kalite Birimi olmak üzere dört ana teknik birimden oluşmuştur. İstanbul halkının kaliteli, güvenli ve standartlara uygun sağlıklı suya ulaşmasını sağlamak için ileri teknolojik donanım ve alt yapısı ile birlikte yenilikleri takip eden tecrübeli, yetkin, başarılı personeli ile hizmet vermektedir.

Suyun kalitesinin sürekliliğini sağlamak için düzenli olarak kaynağından başlayarak, tüketiciye ulaşana kadar her adımda Sağlık Bakanlığı’nın “İnsani Tüketim Amaçli Sular Hakkinda Yönetmelik” ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan parametreler doğrultusunda günlük 100-150 noktadan numune alınarak izlenmekte ve ihtiyaç halinde gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel olmak üzere toplam 96 adet parametreden akredite olan laboratuvarımızda, 170 adet parametre analizi yapılabilmektedir.

29.06.2007 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” Standardına göre Ulusal ve Uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon sertifikasını almış olup, akredite bir laboratuvar olarak hizmet vermeye devam etmektedir.