Yatırım Programları

2560 sayılı İSKİ Kanunun 9.maddesinin (d) ve 11.maddesinin © fıkraları hükümlerine istinaden, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının her yıl yayınladığı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan esaslara göre, stratejik plan ve performans programındaki amaç, hedef ve performans göstergelerine ulaşmak için her yıl hazırlanır.
Hazırlanan Yatırım Programı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Kasım ayında yapılan İSKİ Genel Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.