Dünyanın en büyük su kurumlarından biri olan İSKİ, hem su/atık su tesis işletmeciliği hem de yatırım faaliyetleriyle, her biri onlarca alt başlık içeren aşağıdaki görevlerin tümünü gerçekleştirmektedir;

 • Nüfus hareketi 20 milyonu geçen bir metropole, 3 milyon metreküp/gün kaliteli ve içilebilir suyu kesintisiz bir şekilde sağlamak,
 • Oluşan 4 milyon metreküp/gün suyu arıtmak,
 • Şehrin bugünkü içme suyu ihtiyacını karşılarken, yarın ihtiyaç duyacağı suyu hesaplamak ve ona göre yatırım yapmak,
 • Oluşacak atık su miktarına göre, yeni tesisler inşa etmek ve gerekli altyapıyı planlamak,
 • Su ve atık su hizmetlerinde 7/24 İstanbulluların memnuniyetini sağlamak,
 • Dünyadaki suyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek,
 • Küresel ısınmanın etkilerine göre planlamalar yapmak,
 • Türkiye’nin lider su ve kanalizasyon idaresi olarak, su sektöründe yerli milli üretime, dijital dönüşüme öncülük etmek,
 • Bütün bu çalışmaları kalite ve mükemmellik hedefleriyle hayata geçirmek

Bu çalışmalar kapsamında, uluslararası standartlara uygunluğun sağlanması, süreçlerin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve kuruluşun gelişimine katkıda bulunulması amacıyla, Kalite Yönetim Sistemi Projesi hayata geçirilmiş, aşağıdaki yönetim sistemlerinin kurulumları ve belgelendirilmesiyle, kurumdaki toplam yönetim sistemi sayısı 13’e çıkarılmıştır.

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,
 • ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi,
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 22301: 2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 26000-2010 Sosyal Sorumluluk,
 • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 31000:2018 Risk Yönetimi,
 • ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi,
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 50001:2013 Enerji Yönetim Sistemi,
 • ISO 17025: 2017 Laboratuvar Akreditasyonu,
 • EFQM Mükemmellik Modeli,
 • TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları yürütülürken, aynı zamanda Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi imzalanmış ve EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarına başlanmıştır. 27. Kalite Kongresi’nde, EFQM 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi almaya hak kazanılmıştır.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, kuruluşların çalışanları, bakım personeli, tedarikçileri ve ziyaretçilerini korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren gerekliliklere uyum sağlama çalışmaları gerçekleştirilmiş, yapılan denetimler başarı ile tamamlanmış ve uluslararası geçerliliğe sahip TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi kurumumuza ikinci defa kazandırılmıştır.

Dünyanın önemli Su ve Kanalizasyon Kurumlarından biri olan İSKİ, bu faaliyetleri ile hem ülkemiz su sektörünün kalite ve mükemmellik kavramlarına katkıda bulunacak hem de uluslararası alandaki gücüne güç katacaktır.