f614a734-956c-4ff7-89e6-7c2cd6dead6c.jpeg

Silivri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
2023 yılında Silivri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nden faydalanacak iştirakçilerden alınacak yemek ve konaklama bedeli ile
tesislerden istifade etme usul ve esasları aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

2023 YILI SİLİVRİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNDEN İSTİFADE ETME USUL VE ESASLARI.pdf