TUZLA İLERİ  ATIKSU RESİM  1.jpg

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi; Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerinden kaynaklanan atık suyun arıtımını gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç doğrultusunda kademeler halinde inşa edilmiştir.

Tesisin 1. kademesinin kapasitesi 150.000 m3/gün olup 1998 yılında, 2. kademesinin kapasitesi 100.000 m3/gün olup 2009 yılında, 3. Kademesinin kapasitesi 400.000 m3/gün olup 2022 yılında hizmete alınmıştır. Toplam kapasitesi 650.000 m3/güne ulaşan tesis, yaklaşık 2.6 milyon eş değer nüfustan kaynaklanan atık suyu arıtmaktadır.

Tesiste biyolojik nütrient giderimi prensibine göre, atık suda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında ve alıcı ortamda kirliliğe yol açan azot, fosfor gibi besi maddelerinin de giderilmesi sağlanmaktadır.

Tesiste arıtılan atık su; karada 1 km, denizde 2,5 km uzunluğundaki 2 adet 2200 mm çapındaki borularla, -46 metre derinlikten Marmara Denizi’ne derin deniz deşarjı yöntemi ile deşarj edilmektedir.

Tesis, gerekli enerji ihtiyacının bir kısmını tesiste bulunan kojenerasyon sisteminde ürettiği enerji ile sağlamaktadır. Kojenerasyon sisteminden çıkan atık egzoz ısısı ile kazanlarda buhar üretilmekte, bu buhar ile arıtma çamuru, kurutucu makinelerinde kurutulmaktadır. Kurutulmuş arıtma çamuru, çimento fabrikalarında ek yakıt ürünü olarak değerlendirilmektedir.

Tesise alınan atık sudan ve arıtma prosesi sonucu oluşan çamurdan kaynaklanan kokunun giderimi; Ozon, UV Fotoiyonizasyon ve Kimyasal Koku Giderim sistemleri ile sağlanmaktadır.

Başlıca Tesis Üniteleri;

1.Taş Tutucu, Kaba Izgara ve Terfi Merkezi
2.İnce Izgaralar, Havalandırmalı Kum-Yağ Tutucular ve Perfore Izgaralar
3.Ön Çöktürme Havuzları
4.Biyofosfor Havuzları
5.Havalandırma Havuzları
6.Son Çöktürme Havuzları
7.Fazla Aktif Çamur Mekanik Yoğunlaştırma Ünitesi
8.Anaerobik Çamur Çürütücüler ve Biyogaz Depolama Balonları
9.Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
10.Çamur Kurutma Ünitesi
11.Kojenerasyon Ünitesi
12.Desülfirizasyon Ünitesi
13.Koku Giderim Üniteleri
14.Blower Üniteleri
15.Derin Deniz Deşarjı Yapısı
16.Laboratuvar ve Atölye
17.SCADA- Otomasyon Takip Odası

TUZLA İLERİ  ATIKSU RESİM  1.jpg
TUZLA İLERİ  ATIKSU RESİM  2.jpg
TUZLA İLERİ  ATIKSU RESİM  3.jpg
TUZLA İLERİ  ATIKSU RESİM  4.jpg