SELİMPADDŞA.jpg

Günlük arıtma kapasitesi 70.000 m3 olan Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2017 yılında hizmete alınmıştır.

Tesis, Selimpaşa, Celaliye, Kumburgaz, Kamiloba, Güzelce, Kavaklı ve Ortaköy bölgelerinin atık sularını arıtarak 319.260 kişiye hizmet etmektedir.

Karbon, azot ve fosfor giderimi sağlanarak arıtılan atıksular 1.600 mm çaplı hat ile kıyıdan 1.688 m uzakta Marmara Denizi’nin 38,57 m derinliğindeki dip akıntılarına verilmektedir.

Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 16 ana üniteden oluşmaktadır;

1.Selimpaşa Kaba Izgara ve Giriş Terfi Ünitesi
2.Celaliye Kaba Izgara ve Giriş Terfi Ünitesi
3.İnce Izgara, Perfore Izgara
4.Havalandırmalı Kum-Yağ Tutucu Havuzlar
5.Kum Tutucu Blower Ünitesi
6.Biyofosfor Havuzları
7.Havalandırma Havuzları
8.Son Çöktürme Havuzları
9.Turbo Blower Ünitesi
10.Geri Devir Ünitesi
11.Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
12.Kimyasal Dozajlama Ünitesi
13.Derin Deniz Deşarjı Ünitesi
14.Koku Giderme Ünitesi
15.Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS)
16.Otomasyon Sistemi (SCADA) ve İşletme Binası

SELİMPADDŞA.jpg
SELİMPAFŞA.jpg
SELİMPADŞA.jpg
SELİMPAŞA.jpg