PAŞAKÖY İLERİ  ATIKSU RESİM  1.jpg

Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nı atık su kirliliğinden korumak amacıyla 2000 yılında günlük 100.000 m3’lük arıtma kapasitesiyle işletmeye alınmıştır. 2009 Yılında da, aynı bölgede yine aynı kapasiteye sahip 2. kademesi hizmete alınmıştır.

Toplam atık su arıtma kapasitesi 200.000 m3 'e çıkarılan tesisin 2. kademesi kapsamında; Çamur Kurutma, Kojenerasyon, Biofiltre, Kum Filtresi, UV Dezenfeksiyon ve Çıkış Terfi Üniteleri tesis edilmiştir.

Tesiste biyolojik nütrient giderimi prensibine göre, atık suda bulunan karbonun yanısıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot, fosfor gibi besi maddelerinin de giderilmesi sağlanmaktadır.

Paşaköy Tesisleri; Ömerli Su Havzası’nda bulunan Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ve Maltepe İlçelerinin bir kısmı atık sularını arıtmaktadır.

Arıtma tesisi, nihai kapasitede planlama aşamasındaki diğer tesislerle birlikte 2.500.000 kişilik bir nüfustan kaynaklanan ve 500.000 m3/gün debiye sahip atık suları arıtacaktır.

Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri 16 ana üniteden oluşmaktadır;

1.Giriş Yapısı, Kaba Izgaralar ve Terfi Merkezleri
2.Giriş Terfi Merkezi Koku Giderim Ünitesi
3.İnce Izgaralar ve Perfore Izgaralar ile Havalandırmalı Kum Tutucular
4.Biyofosfor Havuzları
5.Havalandırma Havuzları
6.Son Çöktürme Havuzları
7.Kum Filtresi ve Ultraviyole Dezenfeksiyon Ünitesi
8.Çıkış Terfi Merkezi
9.Fazla Çamur Çekme Sistemi ve Çamur Depolama Havuzu
10.Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
11.Çamur Kurutma Ünitesi
12.Koku Giderim Ünitesi
13.Kojenerasyon Ünitesi
14.Otomasyon Sistemi
15.Laboratuvar
16.Enerji Temini

PAŞAKÖY İLERİ  ATIKSU RESİM  1.jpg
PAŞAKÖY İLERİ  ATIKSU RESİM  2.jpg
PAŞAKÖY İLERİ  ATIKSU RESİM  4.jpg
PAŞAKÖY İLERİ  ATIKSU RESİM  3.jpg