ÇANTAA.jpg

Günlük arıtma kapasitesi 52.000 m3 olan Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2016 yılında hizmete alınmıştır.

Tesis; Çanta, Semizkumlar bölgesinin ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün atıksularını arıtarak 208.000 kişiye hizmet etmektedir.

Atıksular ileri biyolojik yöntem ile arıtılmakta ve arıtılan atıksu 1.200 mm çaplı hat ile kıyıdan 1.673 m uzakta Marmara Denizi’nin 25,57 m derinliğindeki dip akıntılarına verilmektedir.

Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 14 ana üniteden oluşmaktadır;

1.Kaba Izgara ve Giriş Terfi Ünitesi
2.İnce Izgara ve Havalandırmalı Kum-Yağ Tutucu Havuzlar
3.Kum Tutucu Blower Ünitesi
4.Biyofosfor Havuzları
5.Havalandırma Havuzları
6.Son Çöktürme Havuzları
7.Turbo Blower Ünitesi
8.Geri Devir Ünitesi
9.Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
10.Kimyasal Dozajlama Ünitesi
11.Derin Deniz Deşarjı Ünitesi
12.Koku Giderme Ünitesi
13.Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS)
14.Otomasyon Sistemi (SCADA) ve İşletme Binası

ÇANTAA.jpg
ÇANTA.jpg
ÇANTAAA.jpg
ÇANTAAAA.jpg
ÇANYA.jpg