ATAKÖY İLERİ ATIKSU RESİM 1.jpg

Tesis; Marmara Denizi’ni atıksu kirliliğinden korumak amacıyla ortalama 400.000 m3/gün’lük ileri biyolojik arıtma kapasitesi ile 2010 yılında işletmeye alınmıştır. 2019 yılında 2. kademenin açılmasıyla beraber günlük kapasite 600.000 m3/gün’e çıkmıştır. 105 km2’lik Ataköy Atıksu Havzasına ve 2.400.000 kişilik nüfusa hizmet etmektedir. Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ilçelerinin tamamı ile Başakşehir, Küçükçekmece, Esenler ve Sultangazi ilçelerinin bir bölümünde oluşan, Ayamama, Tavukçu ve Sahil kollektörlerinden gelen atıksuyu arıtmaktadır. Tesis prensip olarak Azot – Fosfor giderimli ileri biyolojik bir prosese sahiptir.

Ayrıca 20.000 m3/gün kapasiteli ileri arıtım yapan MBR Geri Kazanım Ünitesi bulunmaktadır. Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir. Biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Geri kazanılan su; öncelikli olarak proses soğutma suyu olarak kullanılmakta olup yine tesis içinde yeşil alan sulama, yangın söndürme de kullanılabilmektedir.

Tesis sayesinde yaklaşık 200 bin ton atığın denize dökülmesi engellenmektedir. Arıtma neticesinde ortaya çıkan çamurdan enerji üretilerek, tesiste tüketilen enerjinin yüzde 30’u karşılanmaktadır. Çünkü kurutulan çamur linyit kömürü seviyesinde ikincil yakıt olarak kullanılabiliyor.

Tesis, aynı zamanda ülkemizdeki atık suyun katı nihai ürüne ve biyogaza dönüştürüldüğü, biyogazdan elektriğin üretildiği, kuru ürünün ise çimento fabrikalarına katı yakıt olarak verildiği ileri biyolojik atık su arıtma tesisidir.

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 22 ana üniteden oluşmaktadır;

1. Taş Tutucu Ünitesi
2. Kaba Izgara Ünitesi
3. Giriş Terfi Ünitesi
4. İnce Izgara Ünitesi
5. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi
6. Perfore Izgara Ünitesi
7. Ön Çöktürme Havuzları
8. Biyofosfor Havuzları
9. Havalandırma Havuzları
10. Son Çöktürme Havuzları
11. Blower Binası
12. Geri Devir Binası
13. Çamur Yoğunlaştırıcı Ünitesi
14. Çamur Çürütme Ünitesi
15. Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
16. Çamur Depolama Ünitesi
17. Çamur Kurutma Ünitesi
18. Koku Giderme Üniteleri
19. Membran Geri Kazanım Ünitesi
20. Laboratuvar ve İşletme Binası
21. Otomasyon Sistemi SCADA
22. Enerji Temini-Kojenerasyon Ünitesi

ATAKÖY İLERİ ATIKSU RESİM 1.jpg
ATAKÖY İLERİ ATIKSU RESİM 2.jpg
ATAKÖY İLERİ ATIKSU RESİM 4.jpg
ATAKÖY İLERİ ATIKSU RESİM 3.jpg