AMBARLI İLERİ ATIKSU RESİM 1.jpg
Günlük arıtma kapasitesi 400.000 m3 olan Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi; 2012 yılında hizmete alınmıştır. Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt İlçelerinde yaklaşık 1.600.000 kişinin atık sularını arıtmaktadır.

Hizmet verdiği havza alanı yaklaşık 438 km2 olan Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Ambarlı Havzası’nın atık su arıtma problemini sona erdirecek, bölgenin denizlerini, derelerini ve Küçükçekmece Gölü’nü atık su tehdidinden kurtaracak bir yatırımdır.

Tesisle yılda 54.750 ton çamurun denize dökülmesi engellenmekte, yılda 146.000.000 m³ atık suyun arıtılması sağlanmaktadır.

Atık suları, azot ve fosfor giderimi gibi ileri arıtma yöntemleriyle arıttıktan sonra alıcı ortama veren tesiste arıtılan suların bir kısmı, dezenfeksiyondan geçirilerek ihtiyaç doğrultusunda çevre sulama ve sanayide kullanılabilmektedir. Bu aynı zamanda yeni bir su kaynağı demektir. Ayrıca; tesisten çıkan katı malzeme, susuzlaştırma ve kurutma işleminin ardından sanayi tesislerinde ikincil yakıt olarak kullanılabilmekte, kojenerasyon ünitesi sayesinde tesisin enerji ihtiyacı da karşılanmaktadır.

Ambarli Mudahale Karti (Nota Cevre).pdf

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 24 ana üniteden oluşmaktadır;

 1. Kaba Izgara Yapısı
 2. Giriş Terfi Merkezi
 3. İnce Izgara Ünitesi
 4. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
 5. Ön Çöktürme Havuzu
 6. Biyofosfor Havuzları
 7. Havalandırma Havuzu
 8. Turbo Blower Binası
 9. Son Çöktürme Havuzları
 10. Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu
 11. Çamur Yoğunlaştırma
 12. Anaerobik Çamur Çürütme Ünitesi
 13. Gaz Depolama Tankları
 14. Çamur Susuzlaştırma
 15. Harici Çamur Kabul Ünitesi
 16. Çamur Kurutma Ünitesi
 17. Kuru Ürün Depolama Ünitesi
 18. Ön Arıtma Koku Giderim Üniteleri
 19. Çamur Kurutma Koku Giderim Üniteleri
 20. Geri Kazanım Ünitesi
 21. Enerji Temini-Kojenerasyon
 22. Otomasyon Sistemi
 23. Laboratuvar ve İşletme Binası
 24. Haramidere Kum Taş Tutucu Ünitesi.

AMBARLI İLERİ ATIKSU RESİM 1.jpg
AMBARLI İLERİ ATIKSU RESİM 2.jpg
AMBARLI İLERİ ATIKSU RESİM 3.jpg
AMBARLI İLERİ ATIKSU RESİM 4.jpg