AAĞVA.jpg

Ağva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, maksimum 8000 m³/gün, ortalama 4000m³/gün’ lük kapasitesiyle 16000 kişilik bir nüfustan kaynaklanacak atıksuyu arıtabilecek şekilde 2018 yılında revize edilmiştir. Tesisin hizmet ettiği havza alanı yaklaşık 2.813 hektardır. Tesiste MBR sistemi işletilmekte olup; ileri biyolojik arıtım yapılarak su kaynaklarında kirliliğe yol açan karbon, azot ve fosforun giderilmesi sağlanmaktadır.

Ağva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 7 ana üniteden oluşmaktadır;

1.Atıksu Terfi Ünitesi
2.Kompakt Izgara
3.Havalandırma Havuzu
4.MBR Tankı
5.Blower Binası
6.Deşarj Yapısı
7.Operatör Binası

AAĞVA.jpg
AĞVA.jpg