İçme Suyu Arıtma Tesisleri


icmesuyu.jpgİstanbulluların musluklarından akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için, gerçekleştirilen yatırımlarla içme suyu arıtma tesisleri inşa ediliyor.

Su kaynaklarından içme suyu arıtma tesislerine iletilen su, önce havalandırma havuzlarından geçirilir. Burada suyun çözülmüş oksijen konsantrasyonu artırılarak demir ve mangan oksidasyonu sağlanır. Suya istenmeyen tat ve koku veren uçucu maddeler de uçurularak atmosfere verilir.

Havalandırma ünitesinden sonra klorlama ve ozonlama gibi yöntemlerle mikroorganizmaların dezenfeksiyonu ve diğer kirleticilerin oksidasyonu sağlanır. İkinci aşamada suya koagülant maddeler ilave edilir. Hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, çöktürme (durultucu) ve kum filtrelerinden geçirilerek organik ve inorganik kirleticilerin sudan uzaklaştırılması sağlanır.

Son aşamada arıtılan su, son dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur ve içme suyu standartlarına uygun halde tüketilmek üzere dağıtım sistemine sunulur.

İçme suyu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesi, laboratuvarlarda analiz edilmekte, analiz neticeleri her ay internet sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır. Aylık olarak güncellenen Su Kalite Raporlarına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Atık Su Arıtma Tesisleri

atiksu-2-tb.jpg

İSKİ, atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması, su kaynaklarının, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nin atıksu tehdidinden kurtarılması için “ileri biyolojik” arıtmayla işletilen tesisleri İstanbul’a kazandırıyor.

Kullanılarak atıksuya dönüşen sular, atıksu şebekesi, kolektör ve tünellerle toplanarak atıksu arıtma tesislerine ulaşır.

İstanbul’da hizmet ettiği havzanın ihtiyacına göre planlanan farklı kapasitelerde atıksu arıtma tesisleri bulunmaktadır. atıksu arıtma tesisleri inşa edilirken İstanbul Boğazı’nın dinamik yapısı göz önünde bulundurularak ilk etapta ön arıtma tesisleri projelendirilmiş, daha sonra biyolojik ve ileri biyolojik arıtma özelliği tercih edilmiştir.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından rekreasyon alanlarının sulanması ile sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atıksulardan elde edilmektedir.

İSKİ, planlanan Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma 3. Kademe, Riva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma, Kilyos İleri Biyolojik Atık Su Arıtma, Başakşehir İleri Biyolojik Atık Su Arıtma, Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma 3. Kademe ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma 2. Kademe Tesisleri gibi yatırımlarıyla yüzde 100 biyolojik ve ileri biyolojik arıtma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edecek.