İstanbul yüzeysel su kaynakları ile beslenmektedir. Yağışlı mevsimlerde gelen sular baraj ve regülatörlerde toplanarak gerekli arıtma işlemlerinden sonra şehre verilmektedir. İstanbul’un nüfusunun artması ve coğrafi olarak hizmet alanının genişlemesi sebebiyle artan su talebini karşılamak için Avrupa Yakası’nda Tekirdağ’a, Anadolu Yakası’nda Düzce’ye kadar uzanan farklı su havzalarından içme suyu temin edilmektedir.

İstanbul'un Su Kaynakları

Su Kaynağı

Yıllık Verim (Milyon metreküp

Azami Biriktirme Hacmi (Milyon metreküp)

Hizmete Giriş Yılı

Ömerli Barajı

220

235.371

1972

Darlık Barajı

97

107.500

1989

Elmalı 1 ve 2 Barajları

15

9.600

1893-1950

Terkos Barajı

142

162.241

1883

Alibey Barajı

36

34.143

1972

Büyükçekmece Barajı

100

148.943

1989

Sazlıdere Barajı

55

88.730

1998

Istrancalar (Düzdere Barajı, Kuzuludere Barajı, Büyükdere Barajı, Sultanbahçedere Barajı,Elmalıdere Barajı)

75

6.231

1995-1997

Kazandere Barajı

100

17.424

1997

Pabuçdere Barajı

60

58.500

2000

Yeşilçay Regülatörü

145

-

2004

Melen Regülatörü

650

-

2007-2014-2023

Yeşilvadi Regülatörü

-

-

1992

Şile Keson Kuyuları

-

-

1992

Toplam

1 Milyar 795 Milyon Metreküp/Yıl

868.683

Ömerli Barajı: Yıllık 220 milyon metreküplük kapasitesiyle İstanbul’un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı 1972 yılında hizmete alınmıştır. Anadolu Yakası’nın neredeyse tamamına Ömerli Barajı’ndan su verilmektedir. Barajın suları Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak şehre ulaştırılmaktadır. Ayrıca; Sarayburnu–Salacak arasında bulunan isale hatlarıyla günlük 500 bin metreküp içme suyunu Avrupa Yakası’na ulaştırma imkanı bulunmaktadır. Baraj, 621 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Darlık Barajı: 1989 Yılında hizmete alınan Şile’deki Darlık Barajı’nın kapasitesi yıllık 97 milyon metreküptür. Anadolu Yakası’nın su kaynaklarından biri olan Darlık Barajı’nın suları Emirli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak İstanbullulara ulaştırılmaktadır. Baraj, 207 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Elmalı 1 ve 2 Barajları: Anadolu Yakası’nın su ihtiyacının bir kısmını karşılamak üzere Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi, 1893 yılında Elmalı Deresi üzerinde Elmalı Barajı’nı inşa etmiştir. Elmalı 2 Barajı, Çavuşbaşı Çayı üzerinde 1950 yılında inşa edilmiştir. Yıllık 15 milyon metreküplük kapasiteye ve 81 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Terkos Barajı: 1868 yılında hem İstanbul’un yetersiz kalan su ihtiyacını karşılamak hem de yeni yapılan modern binalara basınçlı su vermek gayesiyle Sultan Abdülaziz tarafından Fransız şirketine imtiyaz verilerek Dersaadet Anonim Su Şirketi (Terkos Şirketi) kurulmuştur. Böylece Terkos Şirketi’nin memba, dere ve yeraltı sularını toplayıp Terkos Gölü’ne ulaştırması ve Terkos Gölü’nün suyunu da arıtarak şehre vermesi kabul edilmiştir. İlk tesis 1883’de inşa edilen Terkos Gölü kenarındaki Terfi Merkezi’dir. 1926 yılında ise Kağıthane sırtlarında ilk su arıtma tesisi yapılmış ve bu su arıtılıp klorlandıktan sonra şehre verilmiştir. Halk arasında Terkos Şirketi olarak bilinen Dersaadet Anonim Su Şirketi Terkos Gölü kenarında çok katlı binaların basınçlı su ihtiyacını karşılamak için terfi merkezi de kurmuştur. 1967 yılına kadar çalıştırılan bu pompa istasyonu bugün sanayi müzesi olarak korunmaktadır. Terkos Barajı, yıllık 142 milyon metreküplük kapasiteye ve 619 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Alibey Barajı: Baraj, 50 km uzunluğundaki Alibey Deresi üzerinde kurulmuştur. Yıllık 36 milyon metreküp kapasiteye sahip olan ve toprak dolgu tipinde inşa edilen Alibey Barajı 1972 yılında hizmete alınmıştır. Baraj, 160 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Büyükçekmece Barajı: Baraj, 1989 yılında hizmete alınmıştır. Büyükçekmece Gölü’nün denizle olan bağlantısı kesilerek baraj gölü oluşturulmuştur. İstanbul’a uzaklığı 50 km olan Büyükçekmece Barajı’nın suları Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra şehre verilmektedir. Baraj yıllık 100 milyon metreküplük su verme kapasitesine ve 620 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Sazlıdere Barajı: 1998 Yılında Sazlıdere üzerinde kurulan baraj Küçükçekmece Gölü’ne yaklaşık 6 km uzaklıktadır. Yıllık 55 milyon metreküp kapasitesiyle İstanbul’un önemli su kaynakları arasında yer alan Sazlıdere Barajı, doğu-batı yönünde 20 km uzunluğa, kuzey-güney yönünde ise 9 km genişliğe sahiptir. Normal su kotunda göl alanı 11.81 kilometrekaredir . Baraj, 165 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Düzdere Barajı: Istrancalar Projesi’nin ilk hamlesi olan ve1995 yılında tamamlanarak işletmeye alınan Düzdere Barajı, kilometrekarelik havza alanına sahiptir. Barajın yıllık verimi 4.5 milyon metreküptür.

Kuzuludere Barajı: Istrancalar Projesi’nin 2. kademesi içinde yeralan ve yıllık 11.3 milyon metreküp hacme sahip olan Kuzuludere Barajı 1995 yılında hizmete alındı. Baraj, 34 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Büyükdere Barajı: Büyükdere Barajı 1995 yılında tamamlanarak işletmeye alındı. Büyükdere’nin tamamlanmasıyla İstanbul, yıllık 28,4 milyon metreküp kapasiteli su kaynağına kavuştu. Baraj yapımında ileri teknolojiler kullanılarak, 15 m derinlikte geçirmezlik beton perdesi oluşturulmuştur. Baraj, 81 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Sultanbahçedere Barajı: Istranca Dereleri üzerine kurulan barajlardan biri olan Sultanbahçedere Barajı, 1997 yılında tamamlanarak işletmeye alındı. Sultanbahçedere Barajı yıllık 19.4 milyon metreküplük kapasiteye ve 46.5 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Elmalıdere Barajı: Istranca Projesi kapsamında 1997 yılında hizmete alınan Elmalıdere Barajı, yıllık 11.6 milyon metreküp hacme sahiptir. Barajın suları, Fatih Sultan Mehmet İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtılmaktadır. Baraj, 24 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Kazandere Barajı: 1997 yılında tamamlanan Kazandere Barajı, yıllık 100 milyon metreküp kapasiteye sahiptir. Kazandere Barajı’nın temeli alüvyon zemine oturmuştur. Baraj, 313 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Pabuçdere Barajı: Pabuçdere Barajı, 2000 yılında hizmete alınmıştır. Baraj, dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir teknolojinin ürünüdür. Kazandere ve Pabuçdere Barajları 2.507 m uzunluğunda ve 4.5 m çapında tünelle birbirine bağlanarak Kazandere’nin fazla sularının Pabuçdere’deki rezerv hacmine aktarılması sağlanmıştır. Yıldız Dağlarındaki bu barajın hizmete alınması sayesinde İstanbul’a yıllık 60 milyon metreküp su kazandırılmıştır. Baraj, 178,5 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

Yeşilçay Regülatörü: Yeşilçay Projesi ile Ömerli’ye 60 km mesafedeki Göksu ve Çanak Dereleri üzerinde yapılan Sungurlu ve İsaköy Regülatörleri ile yılda 145 milyon metreküp su, İstanbul’a kazandırılmıştır. 2004 yılında hizmete alınan regülatörler vasıtasıyla Yeşilçay Bölgesi'nde toplanan sular Emirli İçme Suyu Arıtma Tesislerine aktarılmaktadır.

Melen Regülatörü: İlk aşaması 2007 yılında tamamlanan Melen Projesi’yle İstanbul’a yılda 268 milyon metreküp ilave su sağlanmıştır. 2. Aşaması 2015 yılında bitirilen Melen Projesi’nde, alınan su miktarı yılda 575 milyon metreküpe ulaşmıştır.

Yeşilvadi Regülatörü: 1992 yılında hizmete alınan Yeşilvadi Regülatörü’nün günlük kapasitesi 28 bin metreküptür.

Şile Keson Kuyuları: 1996 yılında hizmete alınmıştır.