İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi, veri girişlerinin daha hızlı ve şebeke bütünlüğü içerisinde yapılmasını hedefleyen, her türlü GIS Analizi, modelleme ve senaryo yönetimi, tematik (konulu) harita üretimi vb. işlevlerini yerine getirebilecek şekilde tasarlanan bir GIS projesidir. Bir başka deyişle İSKABİS, İstanbul içme suyu, atık su-yağmursuyu altyapı ve üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildiği, muhtelif network analizleri ile modelleme çalışmalarının yapılabildiği bir coğrafi bilgi sistemi uygulamasıdır.

Bu çalışmaların tümünde,

 • Konumsal sorgulama (Haritadan bilgi alma-sözel bilgiden haritaya ulaşma),
 • Network (şebeke), topoloji ve istatistiksel analizler,
 • Modelleme ve Senaryo üretimi/yönetimi,
 • Tematik (Konulu-Görsel) Harita Üretimi

-Şebekeler sisteminden alınan debi, basınç ve abone sisteminden alınan endeks toplamı verileriyle küçük ölçekli bölgesel kayıp-kaçak haritaları oluşturmak suretiyle ilgili birimler için görsel karar destek sistemi yönetimi

 • Internet/Intranet araçlarını kullanabilecek fonksiyonel bir sistem oluşturulmuştur.

İSKABİS projesi, 5 temel alanda yürütülmektedir:
1-İçme suyu temini ve dağıtım sistemi,

2-Atık Su-Yağmursuyu Şebekesi, Toplayıcıları ve Uzaklaştırma Sistemi,

3-Dere Havza Yönetimi

4-Tüm İSKİ Üstyapı Tesisleri,

5-İçme Suyu Havzalarının Kontrolü,

6-Kent Bilgi Sistemi, Afet Yönetimi Bilgi Sistemi (EMIS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) , SCADA ile entegrasyon.

İSKABİS MASAÜSTÜ UYGULAMASI

İSKABİS MASAÜSTÜ UYGULAMASI.jpeg

CBS WEB TABANLI UYGULAMALAR

CBS WEB TABANLI UYGULAMALAR.png

CBS İSKOM

 • Altyapı verilerine ait rapor, analiz, istatistik ve tematik haritaların sunulduğu web uygulamadır.
 • Grafik gösterimlerle kullanıcılara bilgi verilmektedir.
 • Bünyesinde 70’den fazla rapor, grafik ve analiz yer almaktadır.
 • Yöneticiler için oluşturulan Kolay Harita Uygulaması ile tüm altyapı ve üst yapı tesislerinin sunumu gerçekleşmektedir

CBS İSKOM.jpeg

CBS PORTAL

 • Altyapı verilerinin sunulduğu uygulamadır.
 • Sorgulama, veri girişi, rapor ve tematik gösterimler yapılabilmektedir.
 • 50’den fazla modül, 10’den fazla veri katmanı sunulmaktadır.

CBS PORTAL.jpeg

CBS3B WEB TABANLI UYGULAMASI

Tüm altyapı ve üst yapı tesislerinin 3 boyutlu modellemesi yapılarak web tabanlı uygulamalarla kullanıcılara sunumu gerçekleştirilmektedir.

CBS3B WEB TABANLI UYGULAMASI.png