• İstatistiki İstanbul
  • İdari Yapı
  • Su Yönetimi
  • Laboratuvar Hizmetleri
  • SCADA
  • Atık Su Yönetimi

İstatistiki İstanbul

Hizmet Verilen Nüfus : 15 milyon 907 bin 951
Toplam Hizmet Alanı : 5 bin 461 kilometrekare
Abone Sayısı : 6 milyon 867 bin 442
Su Şebeke Uzunluğu : 19 bin 952 km
İsale Hattı Uzunluğu : 3 bin 130 km
Su Kaynaklarının Verimi : 1 milyar 695 milyon metreküp/yıl
Şehre Verilen Ortalama Su : 3 milyon 042 bin 549 metreküp/gün (2023 Yılı 8 Aylık ortalama)
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Sayısı : 24 adet
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi : 4 milyon 929 bin 720 metreküp/gün
Su Depolarının Sayısı : 157
Su Depolarının Hacmi : 1 milyon 827 bin 080 metreküp
Kanal Şebeke Uzunluğu : 16 Bin 990 km
Kolektör Uzunluğu : 1.220 km
Tünel Uzunluğu : 201 km
Atık Su Arıtma Tesisleri Sayısı : 90 Adet
Atık Su Arıtma Tesisleri Kapasitesi : 6 milyon 207 bin 365 metreküp/gün
Su Kaynaklarının Hacmi: 868 bin 683 metreküp