DÜNDEN BUGÜNE GENEL MÜDÜRLERİMİZ

 • Yusuf Ziya ERDEM (1935-1947)
 • İhsan GÖZE (1947-1951)
 • Cahit ÇEÇEN (1951-1958)
 • Bülent DANIŞMENT (1958-1960)
 • Hayati SAVAŞÇI (1960-1960)
 • Asım TUFAN (1960-1963)
 • Kerim ESMER (1963-1971)
 • Gültekin OSKAY (1971-1981)
 • Ahmet ÖLÇER (1981-1984)
 • Mehmet BAYKARA (1984-1984)
 • Dr. Atom DAMALI (1985-1989)
 • Dr. İ. Ergun GÖKNEL (1989-1993)
 • Hüseyin DOĞAN (1993-1993)
 • Hasan Fehmi MANİ (1993-1994)
 • Prof. Dr. Veysel EROĞLU (1994-1999)
 • Selami OĞUZ (1999-1999)
 • Prof. Dr. Veysel EROĞLU (1999-2002)
 • D. Ali ÇODUR (2002-2007)
 • Mevlüt VURAL (2007-2010)
 • Prof. Dr. Ahmet DEMİR (2010-2014)
 • Dr. Dursun Atilla ALTAY (2014-2016)
 • Fatih TURAN (2016-2019)
 • Raif MERMUTLU (2019-2022)
 • Dr. Şafak BAŞA (2022-)

Dr. Şafak BAŞA

085a64aa_2881_42e2_87ba_0a6e15ae50c0_7c5722e4b7
Ünvan: Genel Müdür

Özgeçmiş:

1969 yılında Lüleburgaz’da dünyaya geldi.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Karabük-Yenice (1995-1998) ve Ordu-Mesudiye (1998-2002) İlçelerinde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde (2002-2015) Mülkiye Başmüfettişi görevlerinde bulundu.

2007 yılında “1980 Sonrası Dönemde Mülki İdarede Dönüşüm” başlıklı çalışmasıyla TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını; 2012 yılında da “Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1920-1923)” başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesinde Kamu Yönetimi Doktora Programını tamamladı.

2015 yılı Mart ayında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Dr. Şafak Başa, Genel Müdür olarak görev yaptığı 4,5 yıllık süre zarfında; Tekirdağ ilinin altyapı sorunlarının çözümü için büyük gayret gösterdi. Bu dönemde 2.650 km içme suyu, atık su ve yağmur suyu yatırımı gerçekleştirildi; Tekirdağ sağlıklı içme suyuna kavuştu, atık su arıtma kapasitesi rekor düzeyde arttırıldı.

2016-2021 yılları arasında Beykoz Üniversitesinde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yaptı. Halen bu Üniversitenin Danışma Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Yerel yönetim alanındaki akademik ve uygulamaya yönelik başarılı çalışmalarından dolayı 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

9 Ağustos 2019 - 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında İSKİ İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 12 Temmuz 2021 - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında da İSKİ Bilgi İşlem, Abone Hizmetleri ve Şebekelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 24 Ağustos 2021 tarihinden itibaren İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

6 Haziran 2022 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atanmış; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun önerisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına istinaden 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle de asaleten İSKİ Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Dr. Şafak BAŞA, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Akademik çalışmaları için www.safakbasa.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


İletişim

E-posta: safakbasa@iski.gov.tr

Raif MERMUTLU

raif_mermutlu_dc2b24a4c0
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Elazığ

Özgeçmiş:

1961 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladıktan sonra 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne girdi.
1983 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak aynı yıl açılan İller Bankası sınavını kazandı.
İller Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı 11 yıl süresince Türkiye genelindeki çeşitli içme suyu projeleri, içme suyu arıtma tesislerinin proje kontrolörlüğü, ihale ve hak ediş ödemelerinde görev aldı.
İstanbul’un su probleminin çözümü için 1994 yılında İSKİ Genel Müdürlüğünde Asya Yakası Su İnşaat Müdürü olarak göreve başladı.
Bu görev esnasında İstanbul’un Asya Yakası’nın su probleminin çözümü için birçok önemli içme suyu projesinde görev aldı.
Bu projelerden bazıları; Adalar’a tarihinde ilk defa deniz altından boru döşenerek şebeke suyu ulaştırılması, İstanbul’un önemli su isale hatlarından Ömerli-Çamlıca Ana İsale Hattı’nın inşa edilerek hizmete alınması, ana su depoları ile Ömerli’de modern bir arıtma tesisi inşa edilmesi ve Asya Yakası’nın birçok bölgesinin içme suyu şebekesinin yenilenmesi işleridir.
1998 yılında İSKİ Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı görevine getirildi.
Bu dönemde Tuzla, Yenikapı, Baltalimanı, Ataköy ve Üsküdar Atık su Arıtma Tesisleri ile atık su pompa istasyonlarının işletilmesinden sorumlu oldu.
Aynı dönemde Berlin Sular İdaresi ile iş birliği anlaşması yaparak İSKİ Personelinin Almanya’da eğitim almasını ve İSKİ Şartnamelerinin Avrupa Birliği standartlarına uyumunu sağladı.
2000-2003 yılları arasında İSKİ Su Arıtma Daire Başkanlığı görevini yürüttü.
İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Kağıthane, İkitelli, Büyükçekmece ve Elmalı İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarının işletilmesinden sorumlu oldu.
Bu dönemde İSKİ Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı dünyadaki en gelişmiş teknoloji ile donatıldı ve İstanbul’un şehir şebeke suyunun en iyi şekilde denetlenmesi ile kalitesinin yükseltilmesi sağlandı.
Ayrıca içme suyu arıtımında İstanbul’da ilk kez ozon ve aktif karbon kullanılmaya başlandı ve su kalitesi en iyi nokta olan “içilebilir” kaliteye getirildi.
2003 yılında İSKİ Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
Bu görev esnasında şehrin atık su altyapısına ait şebeke, kolektör, tünel ve arıtma tesisleri inşaatları ile içme suyu altyapısına ait tüm şebeke, isale hattı, depo, terfi merkezleri ve arıtma tesislerinin yatırımlarının planlanması ve inşa edilmesinden sorumlu oldu.
2004 yılında İSKİ İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
2004-2010 yıllarını kapsayan bu dönemde İSKİ’nin İstanbul genelindeki tüm içme suyu ve atık su tesislerinin işletilmesinden sorumlu oldu. Bu süre içerisinde İSKİ’nin İstanbul genelindeki tüm tesislerinin aktif ve sorunsuz bir şekilde işletilmesi sağlandı. 2010 yılında kendi isteği ile emekli oldu.
Evli ve 2 çocuk babası olan Raif Mermutlu İngilizce bilmektedir.
2019 yılı Eylül ayında İSKİ Genel Müdürü olarak atanan Mermutlu, 8 Ağustos 2022 tarihinde emekliliğe ayrılmıştır.


Fatih TURAN

fatih_turan_8941e7ee4e
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: İstanbul

Özgeçmiş:

Fatih Turan, 1968 yılında İstanbul’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Turan, 1985 yılında Lisans eğitimine başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden, 1989 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ulaştırma Mühendisliği Programında başladığı yüksek lisans eğitimini 1992 yılında tamamlayarak inşaat / ulaştırma yüksek mühendisi unvanını aldı. Akademisyen olarak üniversitelerde (Sakarya, Newcastle, Niğde) görev yaptığı dönemlerde Turan, İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı derslerini ve lisans bitirme tez danışmanlıklarını yürütmüş; ulaşım planlaması ve modellemesi, karayolu ve trafik mühendisliği, kent içi raylı sistemler, mühendislik ekonomisi, bilgisayar destekli tasarım ve coğrafi bilgi sistemleri vb. alanlarda ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve sempozyumlarda bildiriler sunmuş; projelerde görev almış; çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik yapmış; İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Kurulu Üyeliği, Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı vb. idari görevlerde bulunmuştur.

Fatih Turan, Temmuz 2009’da Sakarya Büyükşehir Belediyesinde, önce Ulaşım Dairesi Başkanı olarak daha sonra Mart 2011’den Ekim 2014’e kadar teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve kısa bir dönem Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

27 Ekim 2014 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü olarak atanmıştır. Fatih Turan’ın görev yaptığı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün projeleri arasında Marmaray, Avrasya Tüneli, Ordu-Giresun Havalimanı, İstanbul Metroları (Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Kaynarca hatları), Çamlıca TV Kulesi, limanlar vb. önemli projeler yer almaktadır. Mayıs 2016 tarihinden Eylül 2019 tarihine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Fatih Turan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.


Dr. Dursun Atilla ALTAY

atilla_altay_dc0b381c11
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Rize

Özgeçmiş:

1955 yılında Rize’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize’de tamamladı. İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden 1976 yılında mezun oldu. Aynı yıl Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde asistan olarak göreve başladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1982 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne geçti. 1986 yılında Doktorasını bitirdi. 1987 yılında Yrd. Doç. olarak göreve başladı.

2000 yılında İSKİ’ye geçerek Planlama ve Proje Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2007 yılında İSKİ’den emekli oldu. Aynı yıl Melen Projesi Koordinatörlüğüne başladı. 2011 yılında İSKİ Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. 20.05.2014 tarihinde İSKİ Genel Müdürü olarak atandığı görevinden kendi isteği ile 23.05.2016 tarihinde emekli oldu.

Dr. Dursun Atilla ALTAY evli ve dört çocuk babasıdır.


Prof. Dr. Ahmet DEMİR

ahmet_demir_56acdeb1f4
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Uşak

Özgeçmiş:

Prof. Dr. Ahmet Demir, 1959 senesinde Uşak Ulubey’de doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesinden 1981 senesinde inşaat mühendisi olarak mezun oldu.

Askerlik görevini ifa ettikten sonra 1983 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı. 1988 - 1989 yılları arasında Hollanda’nın Delft şehrinde I.H.E. (MS. Sanitary Engineering) kursuna katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Demir, 1996-1998 seneleri arasında İSKİ Genel Müdürlüğünde Atık Su Arıtma Ruhsat Denetim Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2006-2008 seneleri arasında YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ahmet Demir; 2008 tarihinde atandığı YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı görevini İSKİ Genel Müdürü olarak göreve başladığı 04.01.2010 tarihine kadar sürdürdü. 21.05.2014 tarihinde İSKİ Genel Müdürü görevinden ayrıldı.

Prof. Dr. Ahmet Demir, evli ve 2 çocuk babasıdır.


Mevlüt VURAL

mevlut_vural_54ef148bcb
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Erzincan

Özgeçmiş:

1952 yılında Erzincan’da doğdu.

1977 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Jeoloji Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında ise aynı bölümden yüksek mühendis unvanını aldı. 1986 yılında İstanbul Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde Şube Müdürü, 1994 yılında İSKİ’de Abone İşleri Daire Başkanlığı, 2004 yılında Kartal Belediye Başkan Yardımcılısı daha sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 07.03.2007 tarihinde İSKİ Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mevlüt Vural, 05.01.2010 yılında bu görevden ayrılmıştır.

İngilizce ve Arapça bilen Mevlüt Vural, evli ve iki çocuk babasıdır.


D. Ali ÇODUR

ali_codur_dce6c612c9
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Erzurum

Özgeçmiş:

1949 senesinde Erzurum’da doğdu. İlk ve ortaokulu Horasan’da, liseyi Erzurum’da bitirdi. 1968 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girdi. 1973 yılında inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1973’de İller Bankası Erzurum Bölge Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. 1974 yılında içme suyu inşaat başmühendisliği vazifesini yürüten Dursun Ali Çodur, 1977 yılında bölge müdür muavinliğine terfi etti. 1986 yılında İller Bankası Adana 8. Bölge Müdürlüğü görevine atandı. 1990 yılında İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığına tayin oldu ve bu görevi iki buçuk yıl sürdürdü. 1992 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşavirliğine; 1993 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcılığı vazifesine başladı.

24 Ağustos 1998 tarihinde Şebekeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı. 17 Şubat 2000 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yatırımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. 29 Mart 2002 tarihinde atandığı İSKİ Şebekeler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürürken İçişleri Bakanlığının 1 Ekim 2002 tarihli oluru ile de asaleten İSKİ Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Dursun Ali ÇODUR 01.09.2002 - 02.03.2007 tarihleri arasında İSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.


Prof.Dr. Veysel EROĞLU

veysel_eroglu_2bdbc28d5f
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Afyonkarahisar

Özgeçmiş:

1948 yılında Şuhut (Afyonkarahisar)'da doğdu. 1966 yılında Afyon Lisesinden mezun oldu. Yüksek öğrenim hayatına İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesinde devam etti. 1971 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi oldu. 1980-1981 yıllarında aynı üniversitede Çevre Mühendisliği Bölümünde Dr. Asistan olarak vazife aldı. 1984-1986 yılları arasında Doçent Dr. olarak vazife yaptı.

1991 yılından beri Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı (Prof.Dr.) olarak vazife almıştır. Prof.Dr.Veysel EROĞLU’nun 170’den fazla eseri vardır. 11 Ocak 1999 tarihinde istifa ettiği görevine 21 Mayıs 1999 tarihinde tekrar İSKİ Genel Müdürü olarak başlamıştır. 03 Ekim 2002 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.


Selami OĞUZ

selami_oguz_b3a86c6b34
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Erzurum

Özgeçmiş:

1944 yılında Erzurum’da doğdu. İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1968 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde muhtelif kademelerde görev aldı. Bu süre içinde 4 baraj, 3 sulama projesi, Bursa İçme Suyu Projesini tamamladı. Devlet Su İşleri’ndeki son vazifesi Atatürk Barajı Hidro Elektrik Santralı 16. Bölge Müdür Yardımcılığı oldu. Daha sonra yaklaşık bir yıl kadar Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı vazifesinde bulundu. Bu vazifesi Mayıs 1994 tarihine kadar devam etti.

Bu tarihten sonra İSKİ’de Şebekeler Genel Müdür Yardımcılığı’na tayin edildi. Aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 11 Ocak 1999 – 21 Mayıs 1999 tarihleri arasında İSKİ Genel Müdür Vekili olarak vazife yaptı.


Prof.Dr. Veysel EROĞLU

veysel_eroglu_2bdbc28d5f
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Afyonkarahisar

Özgeçmiş:

1948 yılında Şuhut (Afyonkarahisar)'da doğdu. 1966 yılında Afyon Lisesinden mezun oldu. Yüksek öğrenim hayatına İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesinde devam etti. 1971 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi oldu. 1980-1981 yıllarında aynı üniversitede Çevre Mühendisliği Bölümünde Dr. Asistan olarak vazife aldı. 1984-1986 yılları arasında Doçent Dr. olarak vazife yaptı.

1991 yılından beri Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı (Prof.Dr.) olarak vazife almıştır. Prof.Dr.Veysel EROĞLU’nun 170’den fazla eseri vardır. 11 Ocak 1999 tarihinde istifa ettiği görevine 21 Mayıs 1999 tarihinde tekrar İSKİ Genel Müdürü olarak başlamıştır. 03 Ekim 2002 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.


Hasan Fehmi MANİ

hasan_fehmi_b01a385fcc
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Rize

Özgeçmiş:

1949 yılında Rize’de doğdu. Teknik üniversite Makine Mühendisliği Uçak Mühendisliği bölümü mezunudur.

01 Kasım 1993 – 04 Mayıs 1994 tarihleri arasında İSKİ Genel Müdürlüğü yapmıştır.


Hüseyin DOĞAN

huseyin_dogan_330c1ee141
Ünvan: Genel Müdür

Özgeçmiş:

23 Temmuz 1993 ve 30 Ekim 1993 tarihleri arasında İSKİ Genel Müdür Vekili olarak görev yapmıştır.


Dr. İ. Ergun GÖKNEL

ergun_goknel_4285ba3346
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: İstanbul

Özgeçmiş:

1937 yılında İstanbul’da doğmuştur. Stutgart üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuştur.

19 Nisan 1989 ve 19 Temmuz 1993 yılları arasında İSKİ Genel Müdürlüğü görevini ifa etmiştir.


Dr. Atom DAMALI

atom_damali_be59dd9895
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Sivas

Özgeçmiş:

1949 yılı Sivas doğumlu olup, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara Maarif Kolejinde yapmıştır. 1970 yılında Orta Doğu Teknik üniversitesinde Makine Mühendisliği, 1971 yılında ABD, University of California, Berkeley’den Yüksek Lisans, 1974 yılında ODTÜ’den Dr. Makine Mühendisliği derecelerini almıştır.

1971-1975 yılları arasında ODTÜ’de öğretim üyeliği yapmıştır. 01 Ocak 1985 tarihinden 29 Mart 1989 tarihine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.


Mehmet BAYKARA

mehmet_baykara_b034dd6fb6
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Tekirdağ

Özgeçmiş:

1940 yılında Tekirdağ Malkara’da doğmuştur. İlk ve Orta öğrenimini Nazilli’de, Lise öğrenimini Bursa’da, Yüksek öğrenimini ise İstanbul Teknik üniversitesi Makine Fakültesinde tamamlamıştır. 1965 Yılında Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Uzun süreler özel sektörde Çeşitli firmalarda Genel Müdürlük görevlerinde bulanan BAYKARA, 13.06.1984 ile 25.12.1984 tarihleri arasında İSKİ Genel Müdürlüğü yapmıştır.


Ahmet ÖLÇER

ahmet_olcer_87da7ecc15
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: İzmit

Özgeçmiş:

1926 yılında İzmit’te doğmuştur. 1946 yılında Maltepe Askeri Lise’den mezun olmuştur. 1950 yılında İstihkam okulunu bitirerek İstihkam Teğmen olmuştur. 1953 yılında İstihkam Okulu öğretim üyeliğine atanmıştır.

1962 yılında Seyyar Jandarma Tugayı İstihkam Şube Müdürlüğüne, 1965 yılında İnşaat İstihkam Tabur Komutanlığı’na atanmıştır. 1976 yılında Ordunun İstihkam Başkanlığına tayin olmuş ve 1980 yılında emekli olmuştur. 01 Haziran 1981 yılında Sular İdaresi Genel Müdürlüğüne atanmıştır.


Gültekin OSKAY

gultekin_oskay_17f0d162e9
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Uşak

Özgeçmiş:

1929 yılında Uşak’ta doğmuştur. İlkokulu Uşak’ta, Ortaokulu Manisa’da, Liseyi Denizli’de bitirmiştir. Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesinde yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi olmuştur.

02 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 01 Haziran 1981 tarihine kadar Genel Müdür olarak bu görevde kalmış ve 02 Haziran 1981 tarihinde İSKİ Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış, 24 Ocak 1983’den itibaren atanmış olduğu görevinden kendi isteği ile 03 Mayıs 1983 tarihinde emekli olmuştur.


Kerim ESMER

kerim_esmer_4fe3c71dfe
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: İstanbul

Özgeçmiş:

1907 yılında İstanbul’da doğan Kerim ESMER liseden sonra yüksek tahsilini İnşaat Mühendisliği dalında ikmal ederek bir yıl Samsun Bayındırlık Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra İstanbul Belediyesine intisap etmiş ve 1933 yılında kurulan İstanbul Sular İdaresine o tarihte naklen atanmıştır.

İdarede yedi yıl süreyle sırasıyla Ticaret Daire Başkanlığı, on dört yıl Şebeke Dairesi Başkanlığı, yedi yıl Genel Müdür Muavinliği, üç yıl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş ve 1963 yılında Genel Müdürlüğe atanarak 1971 yılında kendi arzusuyla emekli oluncaya kadar bu görevde kalmıştır.


Asım TUFAN

asim_tufan_a684df742f
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Armutlu

Özgeçmiş:

1926 yılında Armutlu’da doğdu. 1943 yılında Bursa Askeri Lisesini bitirerek Harp Okuluna geçti. 1945 yılında Kara Harp Okulundan Demiryolu Asteğmeni olarak birincilikle mezun oldu. 1956-1957 yılları arasında İstanbul Teknik üniversitesi Hidrojeoloji Enstitüsüne devam ederek sertifika aldı. Daha sonra Kara Harp Okuluna girerek 1960 yılında Akademiyi bitirerek Kurmay Subay oldu. 30 Mayıs 1960 tarihinde İstanbul Sular İdaresinde görevlendirildi.

1961 yılında Kurmay Kıdemli Binbaşı olarak Ordudan ayrılıp İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü’ne asaleten tayin edildi. 1963 yılı Haziran ayında idareden ayrıldı.


Hayati SAVAŞÇI

hayati_savasci_d080be8a2c
Ünvan: Genel Müdür

Özgeçmiş:

27 Mayıs 1960 tarihinde Askeri Yönetim zamanında 1 Haziran 1960 tarihinden itibaren 4 ay müddetle Askeri Genel Müdür olarak İstanbul Sular İdaresi’nde çalışmıştır.

Eylül 1960 ayı sonunda kendi mesleğine dönerek sırasıyle Tuğgeneral, Tümgeneral ve Korgeneralliğe kadar yükselmiş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı iken emekliye ayrılmıştır.


Bülent DANIŞMENT

bulent_danisment_d097839a21
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: İstanbul

Özgeçmiş:

24 Nisan 1911’de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde yaptı ve lise eğitimi için Deniz Harp Okulu’na girerek Makine bölümünü birincilikle bitirdi. 1929-1934 yılları arasında Berlik Teknik üniversitesi’nde eğitim gördü.

1958 yılında İstanbul Sular İdaresi Umum Müdürlüğü görevine getirildi ve 1960 yılına kadar bu görevde kaldı. 1977 yılında vefat etti.


Cahit ÇEÇEN

cahit_cecen_dbac5f4d72
Ünvan: Genel Müdür

Özgeçmiş:

İlk Tahsilini Mardin ve Elazığ’da Orta Tahsilini Elazığ’da Lise Tahsilini Konya ve İzmir’de tamamlamıştır. Paris’te Mühendislik tahsili yapmıştır.

İzmir Belediyesi Fen İşleri Müdürü, İzmir Eshot Genel Müdürü olarak vazifelerde bulunmuş ve 1951-1958 yılları arasında İstanbul Sular İdaresi Umum Müdürü olmuştur. İçme Suyu Mühendisliği adı altında 800 sayfalık bir eseri bulunmaktadır.


İhsan GÖZE

ihsan_goze_8b968389be
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Kastamonu

Özgeçmiş:

Prof. İhsan Hamdi GöZE 1315 (1899)'de Kastamonu’da doğdu. İstanbul Teknik üniversitesi’nden mezun oldu.

İhsan GöZE 1933’de Profesör oldu ve yine aynı yıl İstanbul Sular İdaresi İkinci Müdürü tayin edildi. 1941’de bu idarenin Müdür Muavini, 1947’de Müdürü oldu. Müdürlük görevini bu idarede 1952 yılında kadar sürdürmüş ve o tarihten sonra Teknik üniversitede öğretim üyeliği görevini vefat ettiği 1956 yılına kadar devam ettirmiştir


Yusuf Ziya ERDEM

yusuf_ziya_60d632a3b7
Ünvan: Genel Müdür
Doğum Yeri: Gelibolu

Özgeçmiş:

Yusuf Ziya ERDEM 1303 (1887) yılında Gelibolu’da doğmuştur. 16 Ocak 1326 (1910)'da Mühendishanei Berri Hümayun’un (Teknik üniversite) Turuku Muabir (İnşaat Fakültesi) kısmından mezun olmuştur. 1935 yılında tayin edildiği İstanbul Sular İdaresi Müdürlüğü’nde 12 sene görev yapmıştır. 1947 yılında emekli olduktan sonra 1956 senesine kadar Sular İdaresi Müşavirliği’ni yapmış ve 24 Ekim 1957 yılında vefat etmiştir.