Adres: İSKİ Hukuk Müşavirliği Binası, Merkez Mahallesi, Darulaceze Caddesi No:16/2 PK:34384 Şişli/İSTANBUL
Tel: 0212 301 5441 - 301 5442 - 301 5443
Faks: 0212 301 6275

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi: iskigenelmudurlugu@hs01.kep.tr
UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) Adresi: 35806-06080-16571

(KEP Adresi, resmi kurumlar arası elektronik yazışmalar içindir.)