İçme Suyu Analiz Ücretleri

ANALİZ ADI METOT ** BİRİM FİYAT**

(KDV HARİÇ) TL
Sıra No MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
Giardia kist ve Cryptosporidium ookist Tayini TS EN ISO 15553/EPA 1623

IMS ve FA ile Flüoresans Mikroskobu Altında Tespit Tekniği
5000
*Toplam Koliform ve Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı SM  9221 B-E

EMS Tekniği
220
*Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı TS EN ISO 9308–1

Membran Filtrasyon  Tekniği
310
*Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı TS EN ISO 9308-2 

EMS Tekniği
500
*Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı SM  9222 D

Membran Filtrasyon Tekniği
220
*Heterotrofik Koloni Sayımı SM 9215 B

Dökme Plak Tekniği
200
*Koloni Sayımı 37ºC TS EN ISO 6222  Dökme Plak Tekniği 200
*Koloni Sayımı 22ºC TS EN ISO 6222  Dökme Plak Tekniği 200
*Fekal Enterokokların Sayımı TS EN ISO 7899-2

Membran Filtrasyon Tekniği
220
*Fekal Streptokokların /Enterokokların Sayımı SM  9230 B

EMS Tekniği
220
*Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 19250 300
*Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı TS  8020 EN 26461 -2 

Membran Filtrasyon Tekniği
220
*Clostridium perfringens Sayımı   (Sporlular dahil) TS EN ISO 14189

Membran Filtrasyon Tekniği
220
*Pseudomonas aeruginosa Sayımı TS EN ISO 16266

Membran Filtrasyon Tekniği
200
BİYOLOJİK ANALİZLER
Fitoplankton Sayımı SM 10200 F 350
Klorofil-a Tayini TS 9092 ISO 10260

Spektrometrik Metot
600
Klorofil-a Tayini SM 10200 H

Spektrometrik Metot
600
Alg Toksinlerinin                     (Microcystin LR) Tayini Lawrens Pt.Al. Journal Of Aoac International Vol.84 No.4. Eliza Metodu 1500
FİZİKSEL ANALİZLER
*pH Tayini SM 4500 – H .B.

Elektrometrik Metot
150
*Bulanıklık Tayini SM  2130 B                                                                                Nefelometrik Metot 120
*İletkenlik Tayini SM  2510 B

Laboratuvar  Metodu
150
Renk Tayini SM  2120 C

Spektrofotometrik Metot
200
KİMYASAL ANALİZLER
T.Çözünmüş Madde Tayini SM 1030-E

Elektrometrik Metot
150
Alkalinite Tayini SM 2320 B

Titrimetrik Metot
200
* Sertlik Tayini SM 2340 C

EDTA Titrimetrik Metot
200
*Sülfat Tayini SM 4500 SO4-2 E

Spektrofotometrik Metot
400
*Sülfat Tayini SM  4110 B  IC Metodu /

EPA 300.1 IC Metodu
400
Klorür Tayini SM 4500 Cl- B

Argentometrik Metot
280
*Klorür Tayini SM  4110 B IC Metodu /

EPA 300.1 IC Metodu
400
*Amonyak Tayini SM 4500 NH3 D

İyon Seçici Elektrot Metodu
350
*Otoanalizör Amonyak Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.59 Rev:01(TS EN ISO 11732

modifiye edilerek/IHM-06)
600
*Otoanalizör Toplam Siyanür Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.60 Rev:02 (TS EN ISO 14403-2

modifiye edilerek /IHM-07)
600
*Nitrat Tayini SM  4500 NO3- B

Ultraviyole Spektrofotometrik Tarama Metodu
250
*Nitrat Tayini SM 4110 B IC Metodu /

EPA 300.1 IC Metodu
400
Oksitlenebilirlik Tayini TS 6288 EN ISO 8467

Titrimetrik Metot
250
*Kalsiyum(Ca) Tayini SM 3500 Ca B

EDTA Titrimetrik Metot
200
*Kalsiyum(Ca) Tayini TS EN ISO 14911

IC Metodu
400
*Magnezyum (Mg) Tayini SM 3500 Mg B

Hesaplama Metodu
200
*Magnezyum (Mg) Tayini TS EN ISO 14911

IC Metodu
400
*Sodyum Tayini TS EN ISO 14911

IC Metodu
400
*Potasyum Tayini TS EN ISO 14911

IC Metodu
400
*Amonyum Tayini TS EN ISO 14911

IC Metodu
400
Lityum Tayini TS EN ISO 14911

IC Metodu
400
*Serbest Klor Tayini (b) SM 4500 Cl F

Titrimetrik Metot
300
*Serbest Klor Tayini (b) İşletme İçi Metot KL/AY.61 Rev:01(Lovibond Kolorimetrik Metot/IHM-01)                                           

Fotometrik Metot
200
Toplam Klor Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.61 Rev:01(Lovibond Kolorimetrik Metot/IHM-01)                                           

Fotometrik Metot
250
*Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini SM 5310 B

Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
600
*Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Toplam THM (Trihalometanlar) THM’s (Hesaplama ile) SM 6232 D

GC-MS Metodu
2000
*Kloroform Tayini SM 6232 D

GC-MS Metodu
500
*Diklorobromometan Tayini SM 6232 D 

GC-MS Metodu
500
*Dibromoklorometan Tayini SM 6232 D 

GC-MS Metodu
500
*Bromoform Tayini SM 6232 D 

GC-MS Metodu
500
*Florür Tayini SM  4110 B IC Metodu /

EPA 300.1 IC Metodu
400
*Bromür Tayini SM  4110 B IC Metodu /

EPA 300.1 IC Metodu
400
*Nitrit Tayini SM  4110 B IC Metodu /

EPA 300.1 IC Metodu
400
*Ortofosfat Tayini SM  4110 B  IC Metodu /

EPA 300.1 IC Metodu
400
*Bromat Tayini EPA 300.1  IC Metodu 400
*Klorit Tayini EPA 300.1 IC Metodu 400
Klorat Tayini EPA 300.1 IC Metodu 400
*UV254-Absorplayan Organik Madde Tayini SM 5910 B

Spektrofotometrik Metot
300
MIB (2-Metilizoborneol) Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.57 Rev:01 (Agilent GC-MS MS Cihaz Aplikasyonu IHM-05) GC-MS/MS Metodu 450
Geosmin Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.57 Rev:01 (Agilent GC-MS MS Cihaz Aplikasyonu IHM-05) GC-MS/MS Metodu 450
*Alüminyum Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Antimon Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Arsenik Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Bakır Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Baryum Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Berilyum Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Bor Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Cıva Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Çinko Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Demir Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Gümüş Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Kadmiyum Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Kobalt Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Krom Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Kurşun Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Mangan Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Nikel Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Selenyum Tayini © SM 3125 B

ICP –MS Metodu
600
*Akrilamid Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.52 Rev:02 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-02)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
Vinil Klorür Tayini SM 6232 D  GC-MS Metodu 500
Epiklorhidrin Tayini SM 6232 D   GC-MS Metodu 500
*Benzen Tayini SM 6232 D   GC-MS Metodu 500
*1,2 Dikloroetan Tayini SM 6232 D  GC-MS Metodu 500
*Trikloroeten Tayini SM 6232 D GC-MS Metodu 500
*Tetrakloroeten Tayini SM 6232 D  GC-MS Metodu 500
*Benzo (a) piren Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.50 Rev:02 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-04)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
* Benzo (b) floranten Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.50 Rev:02 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-04)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
* Benzo (k) floranten Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.50 Rev:02 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-04)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
* Benzo(g,h,i) perilen Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.50 Rev:02 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-04)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*İndeno(1,2,3 cd) piren Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.50 Rev:02 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-04)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Aldicarb Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
* Aldicarb Sulfone Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Aldicarb Sulfoxide Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Atrazine Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Carbaryl Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Carbofuran Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*3-Hidroxy Carbofuran Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Clorpyrifos Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Cypermethrin Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Demeton S Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Demeton S Methyl Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Diazinon Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Diniconazole Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                        LC-MS/MS Metodu 500
*Disulfoton Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
* Ethion Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Malathion Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Metalaxyl Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Methiocarb Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Methomyl Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Oxamyl Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Permethrin Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Propoxur Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Quinalphos Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*Simazine Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
* Tebuconazole Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*2,4,5 T Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*2,4 D Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
*1-Naphtol Tayini İşletme İçi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu/IHM-03)                                           

LC-MS/MS Metodu
500
Anlık Numune Alma ISO 19458

TS EN ISO 5667-3,5,14
400
ANALİZ PAKETLERİ
Analiz Paketi 1 *Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı (TS EN ISO 9308–1) ve *Fekal Enterokokların Sayımı 500
Analiz Paketi 2 © Renk, *Bulanıklık, *İletkenlik,      *pH, *Amonyum, *Alüminyum, *Demir, *Toplam Sertlik (SM 2340 C) ve Klorür (SM 4500-Cl-B) Tayini, *Clostridium perfringens (Sporlular dahil), *Fekal Enterokok, *Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı (TS EN ISO 9308–1). 3000
Analiz Paketi 3 *pH, *Bulanıklık, *İletkenlik, *Toplam Sertlik (SM 2340C), *Amonyak (SM 4500 NH3 D) ve Klorür (SM 4500-Cl-B) Tayini, *Fekal Enterokok, *Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı (TS EN ISO 9308–1). 1500
Analiz Paketi 4 © Renk, *Bulanıklık, *İletkenlik,      *pH, *Toplam Sertlik (SM 2340C), Klorür (SM 4500-Cl-B), *Nitrat (SM 4500 NO3 B), *Amonyak (SM 4500 NH3 D),  *Alüminyum, *Demir, * Mangan ve *Arsenik Tayini, *Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı (TS EN ISO 9308–1), *Fekal Enterokokların Sayımı, *Clostridium perfringens Sayımı (Sporlular dahil) 4000

NOT:

a) * ile işaretli analizler akredite edilmiştir.

b) Anlık numune alma sırasında IHM-01 İşletme İçi Metot ile analiz yapılmaktadır. Müşteri tarafından
laboratuvara teslim edilen numunelerde, SM 4500 Cl F Titrimetrik Metot ile analiz yapılmaktadır.

c) Bu analizler için bulanık ve partiküllü numuneler kabul edilememektedir.