Su ve Atık Su Numune Alma Miktarları, Saklama Koşulları ve Süreleri Tablosu

Parametre Numune Kabı Minimum Numune Miktarı (ml) Numune Türü Koruma Tavsiye Edilen Maksimum Saklama
*Amonyum Azotu (Amonyak) Plastik /Cam 300 Kapma-Kompozit Çabuk Analiz veya pH < 2 H2SO4 7 Gün
*BOİ 5 Gün Plastik /Cam 1000 Kapma Soğukta 6 Saat
Civa P (A)/C (A) HNO3 ile çalkalanmış 100 Kapma-Kompozit pH < 2 HNO3 40C soğukta 28 Gün
*KOİ Plastik /Cam 300 Kapma-Kompozit Çabuk Analiz veya pH < 2 H2SO4 ile sağukta 7 Gün
*Çözünmüş Oksijen (winkler) Cam - BOİ şişesi 300 Kapma Çabuk Analiz yada Alkali İyodür Azid ile çöktürülür 8 saat
*Fenoller Plastik /Cam 300 Kapma-Kompozit pH < 2 H2SO4 veya H3PO4 + CuSO4 ile soğukta 2 Gün
*Klorür Plastik /Cam 100 Kapma-Kompozit Koruma Gerektirmez 28 Gün
*Metaller Genel Plastik /Cam 1+1 HNO3 ile çalkalanmış 50×3 Kapma-Kompozit Çözünmüş metaller için hemen süzünüz pH < 2 HNO3 ile 6 ay
*Nitrat +Nitrit Plastik /Cam 200 Kapma-Kompozit Hemen analiz veya pH < 2 H2SO4  soğukta 48 saat
*Organik Kjeldahl Plastik /Cam 500 Kapma-Kompozit pH < 2 H2SO4 ile soğukta 7 Gün
*Toplam Siyanür Plastik /Cam 300 Kapma-Kompozit pH > 12 NaOH ile soğukta ve karanlıkta 7 Gün
*Sülfat Plastik /Cam 300 Kapma-Kompozit Soğukta 28 Gün
*Sülfür Plastik /Cam 300 x 3 Kapma-Kompozit Soğukta; 300 ml için 12 damla 2N Zn(CH3COO)2 pH>9 NaOH ile 14 Gün
*Toplam Fosfor Plastik /Cam 200 Kapma-Kompozit pH < 2 H2SO4 ile soğukta 28 Gün
*Tuzluluk Cam mumla sızdırmazlık 250 Kapma Hemen analiz veya mumla sızdırmazlık Çabuk analiz
*Yağ ve Gres Cam 1000 x 3 Kapma pH < 2 H2SO4 ile soğukta 28 Gün
*pH Plastik /Cam 50 Kapma Hemen analiz 15 dakika
*Deterjan (MBAS) Plastik /Cam 250 Kapma-Kompozit Soğukta 48 Saat
*TOC Cam 250 Kapma-Kompozit pH < 2 H2SO4 ile soğukta 28 Gün
AKM Plastik /Cam 500 Kapma-Kompozit Soğukta 7 Gün
Florür Plastik 100 Kapma-Kompozit Soğukta 28 Gün
Renk Plastik / Cam (Koyu renkli şişe) 300 Kapma-Kompozit Soğukta 24 Saat
Bor P 300 Kapma-Kompozit HNO3 ile pH < 2 28 Gün

P: Plastik (polietilen yada eşdeğeri)
C: Cam
C(A) yada P(A): 1+1 HNO3 ile çalkalanmış
C (B): Cam, Borosilikat
S.M.= Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater , 24 rd Edition
g= Kapma
c= Kompozit
Soğukta: 40C ± 20C’ de saklanmalı
DM: Depolama yapılmaz hemen analiz edilir.

S.M = Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater (24 .Baskı)
Soğukta: 40C ± 2 0C’ de saklanmalı
*Türkak Akreditasyon kapsamında olan parametrelerdir.
Özel Analiz Kabul Şartları
Numune Kabul Saatleri: 08:30 — 12:00 ile 13:30 –15:30 Cumartesi –Pazar Günleri Hariçtir.
Analiz talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler analiz talep formunu doldurduktan sonra en yakın İSKİ veznesine KDV dahil analiz ücretini ödeyerek müracaat edebilirler.

NOT:
Numuneler alındığı andan itibaren koruma süreleri dikkate alınarak 24 saat içinde laboratuvarımıza teslim edilmelidir.

İletişim Bilgileri:
Numune Kayıt : 0212 301 40 32
Analiz Raporları : 0212 301 41 55
Faks: 0212 301 62 28
Adres: İSKİ Genel Müdürlüğü Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 (7A) PK: 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL