Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü-Kalite Politikası ve Akreditasyon Belgesi

Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü-Kalite Politikası ve Akreditasyon Belgesi
Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü yönetimi olarak;
• Verilen deney hizmetlerinde, Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm yetkin personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteriler, TÜRKAK ve yasal mevzuatların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir şekilde uygulamak,
• Doğru, güvenilir analizler yapmak, ihtiyaç duyulan hizmetin hızlı bir şekilde verilmesi için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
• TS EN ISO/IEC 17025:2017 kalite yönetim sistemi çerçevesinde tüm çalışanların bu sisteme katılarak daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
• Verilen deney hizmetlerinde tüm çalışanlar tarafından eşitlik, tarafsızlık, gizlilik ilkelerini benimsemek,
• Müşterilerden gelen şikayet ve önerilerin müşteri memnuniyeti için önemli olduğu duygusu ile gerekli değerlendirmeleri yapmak,
• Deney hizmetleri kapsamında oluşabilecek risk ve fırsatların doğru bir şekilde değerlendirmeyi ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
• Deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan dokümanların ilgili tüm personel tarafından anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanılmasını sağlamak

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.
Bu politikaları uygulayarak; en üst düzeyde başarıyı yakalamak ve yaratıcılığı geliştirmek için su kalitesinin kontrolü alanlarında çalışmalar yapan, yeni alanlar ve teknolojiler geliştiren, toplumun refahına ve ekonomiye katma değer sağlayan, konusunda önder olan bir laboratuvar olmak hedeflenmiştir.

2022-Atiksu_Laboratuvari_Akreditasyon_Sertifikasi.pdf

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi.pdf