Atık Su Laboratuvarı

Atık Su Laboratuvarı ulusal ve uluslararası düzeydeki deney laboratuvarlarında kullanılan güncel teknolojileri takip ederek bu teknolojilerin su ve atık su analizlerinde kullanılan analiz metotlarına entegrasyonunu sağlayan konusunda uzman ve yenilikçi bir laboratuvar olmak üzere 2007 yılından itibaren TÜRKAK tarafından 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel gereklilikler” standardına göre akredite laboratuvardır. Atıksu Laboratuvarı ayrıca Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevre Analizleri” kapsamında yetkilendirilmiştir.

Atık Su Laboratuvarı’nda; idaremiz ekiplerince alınan evsel ve endüstriyel atık sular, atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış suları ile dere ve göl numuneleri analiz edilmekte, numuneler Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve " Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği" ile Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı ‘’Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’’ ve “İSKİ Atık Su Kanala Deşarj Yönetmeliği” çerçevesinde değerlendirmektedir. Yapılan analizlerde bağlı olduğumuz yönetmelik limitleri dışında kalan işletme ve tesislerin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması, ilgili birimler tarafından yetkili kurumdan talep edilir ve bununla birlikte ilgili birimler, analiz sonuçlarına göre ‘’Atıksu Arıtma Bedeli Tahakkuku’’ uygular.

Birimimiz çevre analizlerinin ve mikrokirletici analizlerinin yapıldığı iki ayrı laboratuvardan oluşmaktadır. LC-MS/MS, QTOF, GC FID, NCI GC-MS, APGC MS/MS, Clean Up, SPE, PT GC MS, ICP-MS, ICP-OES, Otoanalizör, TOC, İyon Kromatografi ve TKN gibi ileri teknoloji cihazlar ile toplam 342 adet parametre çalışılarak organik, inorganik ve pestisit analizleri yapılmaktadır.