Yenileme Abonelik İşlemleri

Şahsen veya mesafeli sözleşme hükümleri çerçevesinde; sözleşmesi iptal durumunda olan birimlere yeni abonelik talebinde bulunulması halinde ise yenileme işlemi tesis edilir.

Konut - İşyeri Aboneliği

Gerekli Belgeler:

  • İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.

  • Mal sahibi veya kiracı olduğunu belgelemesi veya yazılı beyan etmesi.

  • Tüzel kişiler için yetki belgesi ve kaşe.

  • Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname.

  • Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.

  • Sayacın güncel işareti (m3)

Konutlar İçin:

  • Teminat Bedeli: 968,40 TL

İşyerleri İçin:

  • Teminat Bedeli: 2.535,30 TL (ilk üç normal okumalı fatura tüketim toplamının teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarın 30 m3’ü aşan kısmı kadar ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)

Not: Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

İSKİ E-Şube üzerinden işlem yapmak için tıklayınız.

E-Devlet üzerinden işlem yapmak için tıklayınız.