Yabancı Uyruklu Kişilerin Abonelik İşlemleri

Yabancı Uyruklu kişilerin Sözleşme Ve Abonelik İşlemlerinde İstenecek Belgeler Ve Yapılacak İşlemler;

 • Tüm yabancı uyruklu kişilerin abonelik işlemleri bağlı bulunduğu şube müdürlüğünden yapılacak olup dijital kanallardan sözleşme başvurusu alınmayacaktır.

 • Yabancı uyruklu kişilere sadece NVİ kaydı bulunan ikamet adresine sözleşme yapılacaktır. Gayrimenkul mülkiyet sahibi bulunanlarda bu şart aranmayacaktır.

 • Yabancı uyruklu kişilere NVİ kaydı bulunan ikamet adresi haricinde birden fazla aktif sözleşme yapılmayacaktır. Birden fazla aktif aboneliğinin bulunması halinde tebliğat işlemleri yapıldıktan sonra ikamet adresi dışındaki sözleşmelerin iptal edilecektir Gayrimenkul mülkiyet sahibi bulunanlarda bu şart aranmayacaktır. 

İstenecek belgeler;

 • Konut aboneliği; 

Kiracı ise:

 • Aslı görülmek üzere kira kontratı fotokopisi ve tapu fotokopisi,

 • NVİ adres kaydı,

 • İstanbul ili dâhilinde kayıtlı ikamet izin belgesi, çalışma izin belgesi, yabancı tanıtma kimlik kartı, turkuaz kimlik kartı, mavi kimlik kartı, geçici koruma kimlik belgesinden herhangi biri, 

Mal sahibi ise;

 • Tapu ve pasaport, 

Not: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 20. maddesi gereği ikamet izninden muaf olanlar, İstanbul Ticaret Odasında kayıtlı şirketlerin sahiplerinden ikamet izin belgesi aranmaz, kira kontratı ve pasaport,

 • İşyeri aboneliği; 

Kiracı ise:

 • Aslı görülmek üzere kira kontratı fotokopisi ve tapu fotokopisi,

 • Vergi Levhası veya işyeri açma ruhsatı

 • Yabancı kimlik numarası gösterir geçerli belge  

Mal sahibi ise:

 • Tapu fotokopisi,

 • Pasaport

 • Vergi Levhası veya işyeri açma ruhsatı