Su Birim Fiyatları

Abone Grupları

Kademe Aralığı (m3)

Su (TL/m3)

Atık Su (TL/m3)

Toplam (TL/m3)

Konut

0-15

15,82

7,90

23,72

16-30

22,76

11,38

34,14

31 ve üzeri

30,99

15,50

46,49

5216 ve 6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde Konut

Kademesiz

3,95

1,97

5,92

Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerlerde Konut

Kademesiz

3,95

1,97

5,92

Ortak Sayaç Konut

Kademesiz

22,76

11,38

34,14

Konut İnşaatı Şantiyesi

Kademesiz

22,76

11,38

34,14

İş yeri

0-40

41,43

20,71

62,14

41 ve üzeri

47,92

23,96

71,88

Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  (Atık su arıtma tesisi işleten ve alıcı ortam deşarj kriterlerini sağlayan)

0-40

41,43

-

41,43

41 ve üzeri

47,92

-

47,92

Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

0-40

41,43

20,71

62,14

41 ve üzeri

47,92

23,96

71,88

5216 ve 6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde İşyeri

Kademesiz

10,36

5,17

15,53

Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerlerde İşyeri

Kademesiz

10,36

5,17

15,53

Ortak Sayaç İşyeri

Kademesiz

47,92

23,96

71,88

İşyeri İnşaatı Şantiyesi

Kademesiz

47,92

23,96

71,88

Özel Grup

Kademesiz

15,82

7,90

23,72

İşyeri Ham Su

Kademesiz

19,53

-

19,53

Toptan Ham Su

Kademesiz

6,16

-

6,16

Geri Dönüşüm Suyu

Kademesiz

2,14

-

2,14

Not: Hanelerde her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,50 metreküplük kısmı “İnsani Su Hakkı” olarak minha edilerek faturalandırılmaz. “İnsani Su Hakkı” konut abonelerinin aylık tüketiminin 15 metreküplük kısmına kadar uygulanır.

Su Birim Fiyatları:

2023 Yılı

2022 Yılı

2021 Yılı

2020 Yılı

2019 Yılı

2018 Yılı

2017 Yılı

2016 Yılı

2015 Yılı

2014 Yılı

2013 Yılı

2012 Yılı

2011 Yılı

2010 Yılı

2009 Yılı

2008 Yılı

2007 Yılı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ SULARI UZAKLAŞTIRMA BEDELİ TARİFELERİ

ABONE GRUPLARI

Kademe Aralığı (m3)

Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Fiyatı (TL/m3)

Konut

0-15

7,90

16-30

7,90

31 ve üzeri

11,38

5216 ve 6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde Konut

Kademesiz

15,50

Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Konut

Kademesiz

1,97

Ortak Sayaç Konut

Kademesiz

1,97

Konut İnşaatı Şantiyesi

Kademesiz

11,38

İşyeri

0-40

11,38

41 ve üzeri

20,71

Organize Sanayi Bölgeleri/Endüstri Bölgeleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

0-40

23,96

41 ve üzeri

20,71

5216 ve 6360 Sayılı Kanun İle Mahalle Olan Yerlerde İşyeri

Kademesiz

23,96

Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerlerde İşyeri

Kademesiz

5,17

Ortak Sayaç İşyeri

Kademesiz

5,17

İşyeri İnşaatı Şantiyesi

Kademesiz

23,96

Özel Grup

Kademesiz

23,96

Şebeke suyu kullanmayıp, İdaremizin atık su sisteminden yararlanan abonelerden alınacak Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifesi.

KSUB Birim Fiyatları:

2023 Yılı

2022 Yılı / 01.12.2022 İtibariyle

2022 Yılı

2021 Yılı

2019 Yılı