Abonelik İptal İşlemleri

İstek İptali

Su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi; E-DEVLET, İSKİ E-ŞUBE ve MOBİL İSKİ’ den veya İSKİ Şube Müdürlüklerinden yapılabilmektedir.

Konut - İşyeri

Gerekli Belgeler:
  • İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.

  • Tüzel kişiler için yetki belgesi ve kaşe.

  • Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname.

  • Tüzel kişi adına yapılacak işlemlerde Şube Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Tesisat İptali

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması ya da büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.

Konut - İşyeri

Gerekli Belgeler:
  • İlgili Belediye Başkanlığının yetkili birimlerince verilmiş yıkım yazısı, mülk sahibi veya yüklenici tarafından binanın yıkılacağına dair yazılı müracaat veya diğer resmi kurumlardan binanın yıkılacağı, faaliyetten men edileceğine dair yazının sunulması,

  • İşlem yaptıran gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birini göstermesi istenir.

  • Tüzel kişiler için yetki belgesi.

  • Vekil tarafından yapılan işlemlerde Noter onaylı vekâletname.

  • Tesisat iptal işlemi için bağlı olduğu Şube Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

İSKİ E-Şube üzerinden işlem yapmak için tıklayınız.

E-Devlet üzerinden işlem yapmak için tıklayınız.